Little Saigon
HomePage Leader board Mobile – 300x250px

15 ngày cách ly hoàn toàn xã hội, những người bán vé số sống ra sao?

22

Sau lệnh “cách ly hoàn toàn xã hội” của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh“… cuộc sống của những người bán vé số sẽ như thế nào? 15 ngày “bế quan vé số” họ sẽ mưu sinh ra sao?

Chúng ta hãy lắng nghe họ nói.

ArticlesPage Inside Post Content – Laptop/tablet 300x250px
ArticlesPage Inside Post Content – Phone 375x667px