Little Saigon
Lưu trữ hàng ngày

August 2, 2020

Muốn mua nhà lần đầu dễ dàng, hãy tới Garden Grove!

- Muốn mua nhà lần đầu dễ dàng, hãy tới Garden Grove! Garden Grove hai chương trình “CalHOME” và “WISH” mà những thành phố chung quanh không có. + “CalHOME” cho người mua mượn đến $60,000, trả trong 30 năm với 3% tiền lời và có cả GAP…