Little Saigon
Lưu trữ hàng ngày

August 4, 2020

9 bài tập thể dục cho phụ nữ sau 40 tuổi

Từ 40 tuổi, khối lượng cơ bắp bắt đầu giảm và chất béo bắt đầu tích tụ, phụ nữ không chỉ bắt đầu béo phì, mà còn bị nhiều vấn đề khác về sức khỏe. Thể dục là phương cách tốt nhất để ngăn chặn chúng.

Thảo luận trợ giúp COVID-19 đang đi ‘đúng hướng’

Hiện CH và DC vẫn còn các khác biệt trong những vấn đề chính, gồm cả tiền trợ giúp cho người thất nghiệp, bảo vệ cho giới doanh nghiệp không bị trách nhiệm khi hoạt động trở lại, và tài trợ cho trường học cũng như cho chính quyền tiểu bang,…