Little Saigon
Lưu trữ hàng ngày

August 5, 2020

Colorado: Bất ngờ thấy rắn trong bồn cầu

Phải mất gần 40 phút, người chăm sóc khu chung cư, ông Wesley Sanford, mới đưa được con rắn dài khoảng 4 foot (1.2 m) này ra khỏi bồn cầu. Con rắn này là loại rắn bắp (corn snake), không độc.