Little Saigon
Lưu trữ hàng ngày

August 10, 2020

Tưởng nhớ nhà báo Hà Tường Cát

Từng là tổng thư ký của tờ báo, nhưng độc giả biết nhiều đến cái tên Hà Tường Cát là qua mục “Hồ Sơ” mà ông phụ trách. Dưới ngòi bút của ông, các vấn đề nóng mang tính chính trị, thời sự, khoa học kỹ thuật, hay cuộc sống đời thường,.. được…