Little Saigon
Lưu trữ hàng ngày

August 12, 2020

Dạy bé phải hành động khi làm sai, xin lỗi chưa đủ

Câu chuyện của Michelle Woo - phóng viên và biên tập của tạp chí Lifehacker. Từ kinh nghiệm của một người cha, Woo đưa ra một số lời khuyên giúp phụ huynh tạo cơ hội để khi làm sai, trẻ không chỉ xin lỗi bằng lời, mà cần phải hành động để…