Little Saigon
Lưu trữ hàng ngày

September 2, 2020

Dân Mỹ lo ngại về đại dịch COVID-19 hơn là tội phạm

78% cử tri trong cuộc thăm dò, nói rằng họ “rất quan tâm” hay “phần nào quan tâm” tới COVID-19. Ngược lại, phần lớn người dân Mỹ không coi tội phạm là ưu tiên hàng đầu, và cũng không nghĩ rằng mức độ phạm pháp gia tăng trong cộng đồng của…