Little Saigon
Lưu trữ hàng ngày

September 20, 2020

Cả nhà chúng ta cùng… “sống ảo”

LÊ THẢO CHI Trẻ em chừng lớp 5 bây giờ đã chẳng còn lạ gì chuyện chat trực tuyến, nhắn tin nhoay nhoáy điện thoại di động. Bây giờ thì chẳng còn lạ cảnh bố mẹ mỗi người “ôm” một máy điện thoại hay cái máy tính bảng, trong khi các con…