Little Saigon
Lưu trữ hàng ngày

September 22, 2020

220 Năm Kiến Trúc Tòa Bạch Ốc

Tính đến ngày 30-10-2020, White House (Tòa Bạch Ốc) đã có lịch sử tròn 220 năm. 20 năm trước, một chương trình lễ trang trọng đã diễn ra tại South Lawn, với màn trình diễn minh họa lại sự kiện John Adams trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên dọn…