Little Saigon
Lưu trữ hàng ngày

September 24, 2020

Khi quan chức Việt Nam hầu tòa

Càng gần tới Đại Hội thứ 13 đảng Cộng Sản Việt Nam, càng có nhiều quan chức cao cấp của đảng này nối nhau ra đứng trước vành móng ngựa và người dân có dịp nhìn vào hậu trường bẩn thỉu của guồng máy cai trị đất nước suốt mấy chục năm nay.

Tổ chức PIVOT và chiến dịch bầu cử tổng thống

LITTLE SAIGON, California (NV) – Tổ chức Người Mỹ Gốc Việt Cấp Tiến (PIVOT) vừa cho ra mắt bộ hướng dẫn bầu cử toàn quốc duy trì đại diện gốc Việt và đạt thắng lợi trong cuộc bầu cử để đưa đến các thay đổi then chốt tương lai, thông cáo báo…