Little Saigon
Lưu trữ hàng ngày

September 26, 2020

Tìm hiểu về Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ

Đinh Yên Thảo  Hồi tuần qua, nước Mỹ đã treo cờ rũ để tiễn biệt nữ thẩm phán đáng kính Ruth Bader Ginsburg qua đời ở tuổi 87 sau tròn 40 năm phục vụ hệ thống tư pháp Hoa Kỳ trong vai trò một thẩm phán liên bang, rồi Tối Cao Pháp Viện Hoa…