Little Saigon
Lưu trữ hàng ngày

October 3, 2020

Chữa lành những ‘vết thương lòng’

Các chuyên gia về sức khỏe tâm thần cho biết nghệ thuật dưới mọi hình thức từ nướng bánh, làm thủ công đến sáng tạo nghệ thuật đều có tác dụng chữa bệnh và có thể được sử dụng như một cách để biến nỗi thống khổ và sự đau thương thành sáng…