Little Saigon
Lưu trữ hàng ngày

October 4, 2020

Môi trường giảng dạy của giáo chức thời VNCH

QUYÊN DI Năm 1967 tôi 19 tuổi, vừa tốt nghiệp Tú Tài toàn phần là chuẩn bị khăn gói vào Đại chủng viện Sài Gòn, gọi là “đi tu” để tương lai trở thành linh mục Công giáo. Nhưng Ơn Trên định cho tôi con đường khác: đúng năm ấy thân phụ tôi…