Little Saigon
Lưu trữ hàng ngày

October 6, 2020

Eddie Van Halen, 1955-2020: Một thời vàng son

Eddie Van Halen – cây guitar huyền thoại – vừa từ trần ngày 6-10-2020. Nhắc đến Van Halen là gợi nhớ thời hoàng kim của rock thập niên 1970-1980. Nhắc đến Van Halen cũng nhớ đến cú riff kinh khủng trong ca khúc Beat It mà có lẽ hàng triệu…