Little Saigon
Lưu trữ hàng ngày

October 7, 2020

Trung Quốc và bầu cử tổng thống Mỹ

Còn ba tuần nữa người Mỹ sẽ đi bầu tổng thống. Mặc dù đề tài Trung Quốc không thật sự nổi bật trong các cuộc tranh luận của các ứng cử viên tổng thống Donald Trump và Joe Biden, ứng viên phó tổng thống Mike Pence và Kamala Harris, cái bóng…