Little Saigon
Lưu trữ hàng ngày

October 7, 2020

Vài hoài niệm về Du Tử Lê

Du Tử Lê đã đi xa một năm, mấy tuần đầu tôi vẫn không tin anh đã chết thật. Sau hôm chị T. làm tấm bia gỗ tạm chờ bia đá về, tôi đến thăm anh, đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận anh đã thật sự về trong lòng đất khi tôi úp lòng bàn tay xuống…

Nghề trị liệu tâm thần đang ‘hot’

Dịch bệnh đã khiến nhu cầu điều trị sức khỏe tâm thần gia tăng, kể cả lúc nào đó, dịch giảm, bệnh tâm thần vẫn tăng. Nghề trị liệu sức khỏe tâm thần đang trở thành một trong những nghề ‘hot’ hiện nay.