Little Saigon
Lưu trữ hàng ngày

October 11, 2020

Thông minh thôi, chưa đủ!

“Trí thông minh chỉ là một công cụ. Tính cách quyết định bạn sử dụng công cụ đó như thế nào.” Christine Ma-Lau, sáng lập viên, Học Viện Nhân Cách JEMS nói với SCMP.