Little Saigon
Lưu trữ hàng ngày

October 16, 2020

Thái Lan: khi tiếng nói giới trẻ vang động

MẠNH KIM Tương tự cuộc biểu tình chấn động Hong Kong năm 2019, cuộc xuống đường của người Thái Lan kéo dài từ tháng 7-2020 đến nay đã được tổ chức bởi sinh viên học sinh. Chưa bao giờ giới trẻ Thái Lan quyết liệt đòi thay đổi như lần này.…