Little Saigon
Lưu trữ hàng ngày

October 18, 2020

Tôi ơi, đừng tuyệt vọng!

Theo số liệu thống kê ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ... số phụ nữ, trẻ em tự tử có xu hướng tăng lên, kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát.