Little Saigon
Lưu trữ hàng ngày

October 21, 2020

Mỹ siết thêm sáu tờ báo Trung Quốc

Bộ trưởng Ngoại giao Michael Pompeo hôm nay thông báo Bộ Ngoại giao Mỹ đã quy định hoạt động tại Mỹ của sáu công ty báo chí truyền thông Trung Quốc là hoạt động của cơ quan chính phủ nước ngoài nhằm chống lại guồng máy tuyên truyền của Bắc…

Ngành giải trí thay đổi thời ‘hậu COVID-19’

Năm 2020 sẽ là năm khó quên của giới kinh doanh giải trí. Phim bị trì hoãn phát hành, lịch quay bị đình chỉ và các chuyến lưu diễn bị hủy bỏ. Nhưng COVID-19 cũng khiến ngành công nghiệp này phải định hình lại các phương tiện sáng tạo và đem…

Chân dung 28 ứng cử viên vùng Little Saigon: Tyler Diệp

Trong cuộc bầu cử kỳ này, ông Tyler Diệp ứng cử hai chức vụ, ủy viên Đặc Khu Vệ Sinh Midway City Sanitary District và ủy viên Đặc Khu Thủy Cục Đô Thị Orange County (MWDOC) (Địa Hạt 3). Hiện nay, ông là dân biểu California, Địa Hạt 72.…

Chân dung 28 ứng cử viên vùng Little Saigon: Tony Bùi

Ông Tony Bùi sẽ ứng cử chức ủy viên Học Khu Coast Community College District (CCCD), Địa Hạt 2, với chủ trương “Make Education Great Again! (Làm cho giáo dục tốt đẹp trở lại!).” Ông Tony từng là ủy viên quy hoạch Westminster từ năm 2016…