Little Saigon
Lưu trữ hàng ngày

October 25, 2020

Downtown Disney mở rộng công viên vào khu vực Disneyland

Một phát ngôn viên của Anaheim cho biết: “Chúng tôi hoan nghênh kế hoạch mở rộng này. Các biện pháp giữ an toàn cho nhân viên và du khách tại Downtown Disney nghiêm ngặt nhất Orange County, gần bằng với bệnh viện. Đây là cách để các công…