Little Saigon
Lưu trữ hàng ngày

November 25, 2020

Thanksgiving, cuộc biến chuyển 100 năm

Đinh Yên Thảo  Bữa tiệc Tạ Ơn đầu tiên của những người Pilgrim - là những người Anh đến Mỹ trên con thuyền Mayflower để tìm sự tự do tôn giáo được ghi nhận là vào năm 1621. Đến năm 1863 ngày lễ chính thức được tổng thống…