Little Saigon
Lưu trữ hàng ngày

January 1, 2021

NYSE xóa tên ba tập đoàn viễn thông Trung Quốc

Sở giao dịch chứng khoán New York (New York Stock Exchange, NYSE) cho biết sẽ xóa tên ba công ty viễn thông nhà nước lớn của Trung Quốc vào ngày 11-01-2021 sắp tới, theo một sắc lệnh của chính quyền Trump, cắt đứt quan hệ mang tính biểu…

Năm mới cùng triết lý Kaizen

ĐINH YÊN THẢO Khi bước vào năm mới, nhiều người luôn thầm nguyện sẽ thực hiện hay thay đổi để mang lại điều tích cực gì đó qua “New Year Resolution” - cam kết đầu năm của mình. Có thể đó là sự chăm sóc cho sức khoẻ cá nhân, giảm cân,…