Little Saigon
Lưu trữ hàng ngày

January 7, 2021

Trump có thể bị cách chức hoặc luận tội

Quốc hội Hoa Kỳ trong cuộc họp khoáng đại kéo dài suốt đêm qua lúc sáng sớm hôm nay thứ Năm 07-01, đã chứng nhận kết quả cuộc bầu cử, theo đó ông Joseph R. Biden Jr đắc cử thành tổng thống thứ 46 của nước Mỹ. Làn sóng tháo chạy khỏi chính…