Little Saigon
Lưu trữ hàng ngày

January 11, 2021

Nghị Quyết Đàn Hạch Tổng Thống Trump

Ian Bui dịch Hôm nay 11-1-2021, các thành viên Đảng Dân chủ tại Hạ viện đã giới thiệu bản nghị quyết luận tội Tổng thống Trump với trách nhiệm trong việc kích động đám đông tấn công Điện Capitol vào tuần trước. Dưới đây là toàn văn nghị…

Hội Luật sư New York cân nhắc khai trừ Rudy Giuliani

Hội Luật sư tiểu bang New York nói họ đang mở cuộc điều tra liệu có nên khai trừ ông Rudy Giuliani khỏi hội hay không – một động tác bất thường tiếp sau việc ông luật sư riêng của Tổng thống Trump có vai trò trong vụ nổi loạn ở Đồi Capitol…