Little Saigon
Lưu trữ hàng ngày

January 15, 2021

Washington DC (not)… “in service”

BÀI VÀ ẢNH: MẠNH KIM Gần như toàn bộ khu vực trung tâm Washington DC đều bị phong tỏa. Rào chắn bằng xi măng lẫn hàng rào sắt được dựng khắp nơi. National Mall – khu vực trung tâm vốn đón 24 triệu du khách mỗi năm, nơi có vô số viện bảo…

BÁNH KHÚC

QUYÊN DI Hồi trước cái nhà ông thi sĩ Hoàng Cầm say mê cô chị vừa đẹp vừa lãng mạn “váy Đình Bảng buông chùng cửa võng” đến độ suốt đời ngây ngô đi tìm chiếc lá diêu bông. Ai bảo ông tin vào những lời hứa hẹn trăng sao của phụ nữ. Lời họ…