Little Saigon
Lưu trữ hàng ngày

February 13, 2021

Các nhà hàng đối mặt với ngày lễ tình nhân ảm đạm

“Thời điểm bây giờ không thích hợp để dùng bữa trong nhà.” Neil Sehgal, trợ lý giáo sư về chính sách y tế và quản lý tại Trường Y tế Công cộng Đại học Maryland cho biết: “Mặc dù tổng số ca bệnh đang giảm, nhưng ẩn trong đó là một phần của…