Little Saigon
Lưu trữ hàng ngày

February 14, 2021

NHẤT CHI MAI

Đêm qua, bông mai tứ quý đầu mùa đã nở trên cành lộc nõn ở sân trước. Sáng ra, ngắm hoa, chợt nhớ đến bài kệ thi "Cáo Tật Thị Chúng" của thiền sư Mãn Giác đời Hậu Lý.

Bùng nổ nạn “bịp tình để lừa tiền”

MY PHAN Wall Street Journal 14-2-2021 cho biết, nạn tán tỉnh lừa tình trên mạng đang bùng nổ chóng mặt. Dữ liệu của Ủy ban Thương mại Liên bang (Federal Trade Commission-FTC) công bố tuần trước cho biết, khoảng 32.800 vụ “lừa đảo lãng…