Little Saigon
Lưu trữ hàng ngày

February 15, 2021

Vincent Jackson – Cựu ngôi sao Buccaneers – qua đời

"Jackson là một người đàn ông tận tụy, đặt gia đình và cộng đồng của mình lên trên mọi thứ khác. Ngoài bóng bầu dục, ông ấy còn giúp rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, nhất là giúp các cựu chiến binh thông qua tổ chức Jackson In Action 83…