Little Saigon
Lưu trữ hàng ngày

April 3, 2021

Nhìn lại nền Cộng Hòa và Hiến Pháp Việt Nam Cộng Hòa 1956

Nghĩ về Hiến pháp Việt Nam Cộng Hoà ban hành ngày 26-10-1956, chúng tôi muốn gửi bài viết này đến quý độc giả người Việt Nam không cộng sản trong cũng như ngoài nước, đề cùng tự hào với quá khứ, rằng chúng ta đã chọn đúng nền tảng một chế…

Thích Tuệ Sĩ: trí thức phải nói!

LTS: Bài viết này được lan truyền, trong thời gian thầy Tuệ Sĩ bị giam lỏng ở Sài Gòn, ngày đêm lúc nào cũng có 5-7 mật vụ cộng sản canh chừng, theo dõi thầy. Năm 1988, thầy và thầy Lê Mạnh Thát bị tuyên án tử hình vì tội hoạt động lật…