Little Saigon
Lưu trữ hàng ngày

April 11, 2021

Cơm hến

Tời giờ này tôi vẫn còn nhớ ánh mắt ái ngại của chị và ánh mắt ấy như ngầm nói rằng chỉ tại chị nghèo nên món cơm hến không đạt tới đỉnh điểm của nó. Tôi lại bắt đầu nhớ ánh mắt ấy và cũng bắt đầu hành trình tìm hiểu món cơm hến nấu tại nhà…