Little Saigon
Lưu trữ hàng ngày

May 1, 2021

20% chủ sở hữu xe điện ở California chuyển sang xe dùng xăng

CALIFORNIA – Đã có nhiều người bỏ xe chạy xăng (gas) chuyển qua xe điện “cho tiết kiệm,” nhất là vào thời điểm giá xăng chạm mốc 5 USD/gallon. Nay thì khoảng 20% chủ sở hữu những chiếc xe chạy điện hoàn toàn này chấp nhận thay thế chiếc…

Sự lố lăng của Trung Quốc là kẻ thù của chính họ

Nhiệm kỳ tổng thống của Joe Biden chỉ mới hơn 100 ngày, nhưng tại thời điểm này, hy vọng về sự tan băng giữa Mỹ và Trung Quốc đang nhanh chóng biến mất ở Washington và Bắc Kinh. Về bản chất, chính sách về Trung Quốc của chính quyền Biden…