Little Saigon
Lưu trữ hàng ngày

May 2, 2021

Cách làm Bánh Khúc/Xôi Khúc mềm dẻo

Diễm Nauy tiếp tục đến với quý vị qua cách làm Xôi khúc. Cách làm dễ và sản phẩm rất ngon, mời quý vị theo dõi. Diễm chia sẻ cách làm Bánh Khúc/Xôi Khúc của nhà Diễm. Diễm biết món ăn có nguồn gốc từ đồng bằng Bắc Bộ này đã lâu, tôi cũng…

Theo đoàn quân di tản

Luôn tưởng nhớ ba mạ, anh Thọ, Chi. Nhớ hình ảnh mạ và các em trong những ngày loạn lạc ở Nha Trang... Năm 1950, ba mạ tôi từ Huế lên Đà Lạt - đất Hoàng triều cương thổ - lập nghiệp. Ba dắt anh Việt mới hơn hai tuổi, mạ bồng tôi được…