Little Saigon
Lưu trữ hàng ngày

May 6, 2021

Hàng rong Việt Nam tại Washington DC

Hãy cùng VOA tìm hiểu những chiếc xe lunch của đồng bào Việt Nam tại vùng đất mới đầy cơ hội: Washington DC. Những câu chuyện thú vị mà chúng ta chưa biết.