Little Saigon
Lưu trữ hàng ngày

June 4, 2021

Sài Gòn xá xị, la-de

Khoảng năm 1934, ở Sài Gòn có bán một loại nước uống giải khát có tên Tây là Antésite của nhà bào chế Normale, được quảng cáo nhiều trên các tờ nhật báo có tiếng.