Little Saigon
Lưu trữ hàng ngày

June 5, 2021

Kỵ mã độc hành trên cao nguyên đá Đồng Văn

Một diễn viên múa tài hoa, yêu đất, yêu người đã trụ lại cao nguyên đá Đồng Văn, say sưa sống hết mình để bảo tồn, phát triển, giới thiệu văn hóa vùng cao theo phong cách hồn hậu hoang sơ.