Little Saigon
Lưu trữ hàng ngày

June 6, 2021

Chuyện thấy được ở Sài Gòn

Thùng tiền đặt ở 202 Tô Hiến Thành, quận 10, Sài Gòn. Nhiều người nghèo dừng lại để lấy đủ ba tờ. Có nhiều người đỡ nghèo hơn dừng lại để bỏ thêm vào thùng vài tờ, tùy theo sức của mình chứ không phải tùy lòng hảo tâm. Bởi lòng hảo tâm thì…