Little Saigon
Lưu trữ hàng ngày

June 9, 2021

Chuyện nhành Lan tím tháng Sáu

Cách đây không lâu tôi tình cờ được biết Tháng Sáu hằng năm là "Tháng Nâng Cao Nhận Thức Về Người Sống Sót Sau Ung Thư" tại Hoa Kỳ (National Cancer Survivor Awareness Month).  Khi bắt đầu tìm hiểu thêm về các màu sắc khác nhau của ruy-băng…