Little Saigon

Sài Gòn tiếp tục giãn cách xã hội thêm hai tuần

SÀI GÒN, Việt Nam - Sáng 14 Tháng Sáu, Chủ tịch thành phố Nguyễn Thành Phong đã đồng ý với đề xuất của Sở Y tế, tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội toàn thành phố thêm hai tuần bắt đầu từ 0 giờ ngày 15 cho đến 0 giờ ngày 30 Tháng…
Đọc thêm...