Little Saigon
Chuyên mục

Độc giả viết

BA LẠNG VÀNG VÀ BA TRIỆU ĐÔLA!

KIỀU THỊ AN GIANG (Berlin) LTS: Đây là câu chuyện có thực, vừa được nhà thơ Kiều Thị An Giang (hiện ở Đức) thuật lại. Chuyện cũ nhưng giờ mới kể… Berlin, mùa Thu 2014. Một người bạn rủ tôi đi theo một phái đoàn tôn giáo, để thỉnh đạo,…
Đọc thêm...