Little Saigon
Chuyên mục

Đời Sống

Thụy Sĩ, tình yêu sét đánh của tôi

Lần đầu tôi biết Thụy Sĩ là nhờ học môn địa lý thế giới ở trường trung học, không hiểu sao tôi rơi vào tình yêu (tomber amoureux)- một “tình yêu sét đánh” với xứ sở này ngay lập tức. Tôi ao ước sau này mình sẽ được một lần sống ở nơi đó,…
Đọc thêm...