Little Saigon
Chuyên mục

Pháp Luật

Dân luật: Luật Tài Sản (Kỳ 8)

Đôi khi những người có tín dụng không thật hoàn hảo nhưng vẫn có thể vay được với lãi xuất hạ hơn thông thường thí dụ vay qua chương trình của chính phủ như Sở Gia Cư Liên Bang chắc chắn rẻ hơn vay của tư nhân.
Đọc thêm...

Dân luật: Luật Tài Sản (Kỳ 6)

Qua các bài trước hẳn quý độc giả đã có khái niệm về Luật Tài Sản Hoa Kỳ liên quan đến việc chuyển tài sản cho người khác khi qua đời với các Luật Di Chúc, Luật Di Sản không trăn trối, và luật tín mục. Như vậy nên chọn cách nào có lợi nhất…
Đọc thêm...

Dân luật: Luật Tài Sản (Kỳ 5)

Những người có tài sản lớn, nhất là những người có nhiều của cải, nhà đất nên lập tín mục càng sớm càng tốt. Ngược lại một người trẻ tuổi và mạnh khỏe không có vốn liếng là bao thì không cần lập tín mục.
Đọc thêm...

Dân luật: Luật Tài Sản (Kỳ 4)

Một vấn đề quan trọng nhất về sở hữu là để lại của cải khi chết, do đó một phần riêng biệt của Luật Tài Sản Hoa Kỳ đặc biệt chú trọng đến việc chuyển nhượng cho người khác khi qua đời.
Đọc thêm...

Dân luật: Luật Tài Sản (Kỳ 3)

Bất động sản là một trong những đối tượng hay đổi chủ nhất. Hôm nay một người đang là chủ nhân ông một dinh cơ đồ sộ, ngày mai có thể bán đi sang tay người khác hay sau này qua đời để lại cho con cháu.
Đọc thêm...