Little Saigon
HomePage Leader board Mobile – 300x250px
Chuyên mục

Thế Giới Quanh Ta

Cách ly cùng… chim cánh cụt

Cô Izzy Wheatley người Anh, 20 tuổi, cũng tuân thủ lệnh cách ly toàn quốc của chính phủ Luân Đôn để chống dịch COVID-19, nhưng khác hơn hàng triệu người Anh khác là cô cách ly cùng các con chim cánh cụt.
Đọc thêm...
CategoryPage Below the fold – Mobile – 300x250px
CategoryPage Below the fold – Mobile – 300x250px