Little Saigon
Chuyên mục

Newsletter 2

Hoa Kỳ nỗ lực hạn chế bạo lực súng đạn

WASHINGTON, D.C. – Theo Reuter, ngày 7 tháng Sáu, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đề xuất cắt giảm các phụ kiện có thể được sử dụng để chuyển đổi súng lục thành súng trường và ban hành luật giúp các tiểu bang ngăn chặn người bệnh tâm thần sử dụng súng.…
Đọc thêm...

Tin vào khoa học?

TT Biden ký sắc lệnh hành pháp yêu cầu cộng đồng tình báo Hoa Kỳ kéo dài cuộc điều tra về nguồn gốc của virus.
Đọc thêm...