Little Saigon
HomePage Leader board Mobile – 300x250px
Chuyên mục

Châu Á – Thái Bình Dương

CategoryPage Below the fold – Mobile – 300x250px

Đi tìm nguồn gốc coronavirus Vũ Hán

Trung Quốc lúc đầu nói virus gây dịch Covid-19 bắt nguồn từ một khu chợ động vật ở thành phố Vũ Hán, sau đó họ nói nó từ nước ngoài, từ Mỹ đến theo binh lính Mỹ. Hoa Kỳ thì nói virus xổng ra từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Mỹ, Úc và châu…
Đọc thêm...
CategoryPage Below the fold – Mobile – 300x250px