Little Saigon
Chuyên mục

Uncategorized

Tấm ảnh cưới

Trong câu chuyện từ tấm ảnh cưới này, thực sự tôi không thấy có khoảng cách giữa cha mẹ và con cái, xét dưới bất cứ phương diện nào: tuổi tác, văn hóa, tư duy, cách sống, có thể cả tín ngưỡng.
Đọc thêm...