Little Saigon
Chuyên mục

Cảo Thơm lần giở

Chuyện tình cô Tiên

Tôi biết em thương tôi, tôi cũng thương em. Tôi gọi em là “cô Tiên” vì em có dáng dấp qua cầu gió bay, có bước đi lả lướt nhẹ nhàng như các nàng tiên nữ trong vũ khúc nghê thường, vì em đã mang đến cho tôi những cảm xúc mà người trần gian…
Đọc thêm...

Giấy tờ Sài Gòn xưa, bộ sưu tập vô giá

Giá trị nhất là giấy thông báo thưởng tiền của vua Bảo Đại cho Phó Tổng đốc phủ Hàm Thuận (tỉnh Bình Thuận) vào năm 1942. Văn bản này được viết bằng tiếng Pháp và tiếng Hoa, có con dấu của vị vua cuối cùng ở Việt Nam.
Đọc thêm...