Little Saigon
Chuyên mục

Chuyện Đó Chuyện Đây

Hơn một tỉ lượt người xem “nữ hoàng domino”

LÊ AN Xem các clip biểu diễn xếp domino đầy sáng tạo của Lily Hevesh, thật sự không khỏi không kinh ngạc. Phải nói là cực kỳ xuất sắc! Những mô hình domino của Lily Hevesh rất phức tạp và công phu; và cách những mô hình này chạy đổ tạo…
Đọc thêm...