Little Saigon

Đài hiệu Đài Phát Thanh Saigon – hệ thống radio của VNCH

547

Đài Vô tuyến Việt Nam (viết tắt là VTVN) tức Radio Vietnam hay còn được gọi là Đài Phát Thanh Sài Gòn và Đài Phát Thanh Quốc Gia là tên của hệ thống radio của nước Việt Nam Cộng Hòa được thiết lập vào năm 1950, tồn tại đến năm 1975 tại Miền Nam, trước khi Miền nam rơi vào tay Cộng Sản Bắc Việt. Hệ thống này còn có tên tiếng Pháp là Le Radio-diffusion National du Vietnam. Thời Đệ Nhất Cộng hòa thì gọi là đài Tiếng Nói Nước Việt Nam Cộng Hòa.

Vào năm 1964 trong số 11 đài trên toàn quốc phát thanh 12 giờ/ngày, trong đó 96 giờ (80%) phát thanh bằng tiếng Việt. Phần còn lại bằng tiếng Anh, Pháp, Hoa, Miên, Thái và một số ngôn ngữ sắc tộc người Thượng.

Chương trình Đài Phát Thanh Quân Đội gồm có “Giờ của Dạ Lan”, bắt đầu từ năm 1964, phát thanh từ 19h30 đến 20h30 mỗi đêm; “Tiếng ca gởi người tiền tuyến” do Mạnh Phát phụ trách (1735 đến 1825); “Văn nghệ quân nhân tài tử” (Chủ nhật 1800 đến 1845). Các nghệ sĩ thường góp mặt trong chương trình “Tiếng ca gởi người tiền tuyến” gồm có Thanh Thúy, Lệ Thanh, Hà Thanh, Thái Thanh, Minh Tuyết, Tuyết Mai, Hùng Cường và Duy Khánh. Dương Thiệu Tước phụ trách chương trình “Cổ kim hòa điệu”, kết hợp nhạc truyền thống và tân nhạc. (Nguồn: wikipedia.org)

Trân trọng kính mời quý vị nghe lại đài hiệu Đài Phát Thanh Sài Gòn, được thu vào ngày Thứ Ba, 31 Tháng Tám năm 1971.