Điện thoại di động của bạn có thể ngừng hoạt động vào năm 2022

Share:
Nhiều nhà cung cấp dịch vụ di động sẽ bắt đầu ngừng hỗ trợ mạng 3G cho các điện thoại nắp gập, và một số điện thoại thông minh cũ – Minh họa: Eirik Solheim/Unsplash

Lý do khiến các điện thoại cũ ngừng hoạt động là do nhiều nhà cung cấp dịch vụ di động sẽ bắt đầu ngừng hỗ trợ mạng 3G trong năm mới. Ước tính vẫn có hàng triệu điện thoại đang được sử dụng dựa vào mạng 3G đó để hoạt động.

Chúng ta đang nói về một số nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động lớn, bao gồm AT&T, Verizon, T-Mobile và nhiều nhà cung cấp dịch vụ di động khác cho đến các nhà cung cấp dịch vụ nhỏ hơn phụ thuộc vào các mạng lớn hơn hoạt động.

Tại thời điểm này, vẫn chưa chắc chắn về thời điểm các nhà cung cấp dịch vụ 3G sẽ ngừng dịch vụ của họ. Điều này tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động của bạn, bạn có thể bị ngừng phục vụ, sớm nhất vào ngày 1 Tháng Giêng năm 2022.

Tuy nhiên, việc mất dịch vụ của bạn có thể không xảy ra cho đến cuối năm. Trong thời gian này, nhiều nhà mạng đang bắt đầu nâng cấp miễn phí cho các thiết bị mới hơn để bạn không gặp bất kỳ sự gián đoạn dịch vụ nào.

Chưa có thông tin nào về việc chiếc điện thoại cũ không tương thích và sau đó sẽ mất dịch vụ. Suy đoán là các điện thoại nắp gập cũ hơn và một số điện thoại thông minh trước đó sẽ bị ảnh hưởng.

Để bảo đảm an toàn, bạn nên liên hệ với nhà cung cấp của mình và tìm hiểu xem điện thoại của bạn có thể bị ảnh hưởng hay không. (Theo livestly.com)

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: